Karttapalvelut

Omien karttaprosessien lisäksi Mapitare tarjoaa räätälöityjä kartta- ja paikkatietopalveluita yrityksille.

Yrityksellä laaja tuntemus eri paikkatietolähteistä ympäri maailmaa, joista yhdistelemällä koostetaan myös Mapitare Oy omat vektorikarttatuotteet, joita esitetään alkuperäisellä tarkkuudella ilman mittakaavarajoituksia.

Aineistoprosessit keräävät kaikki rasteri ja vektori lähdeaineistot yhteen. Prosessissa suoritetaan aineiston luokittelut, geoinformatiikka, georeferoinnit, sekä yleistykset haluttuun koordinaatistoon ja formaattiin.

Yrityksille suunnatut aineistoprosesssit voivat tuottaa tuloksia, joista yritykset saavat hyötyä ja etua omiin järjestelmiin eri muodoissa.

Kuvamosaikki

Esimerkiksi laserkeilausaineistoista voidaan luoda huomattavasti tarkemmat korkeuskäyrästöt, mitä 1:25000 kartta-aineistoihin ei voida sisällyttää.

Yrityksille suunnatut karttapalvelut pitävät sisällään ylläpitoprosesseja, jotka tuottaa materiaalin halutussa muodossa ja koordinaatistossa organisaatioioden käyttöön.

Lähtöaineistot voivat olla useissa eri koordinaatistoissa ja formaateissa.

RÄÄTÄLÖIDYT KARTTAPALVELUT

BRP GO

BRP tuottaa hienoja tuotteita vapaa-aikaan ja vaativaan ammattikäyttöön.