BRUKSANVISNING FÖR MAPITARES APPLIKATIONER

Tack för att du valde MAPITARE. Ny teknik garanterar hög prestanda och tillförlitlighet, en enkel användning och tillgång till uppdaterat material. Våra applikationer lämpar sig för synnerligen kritiska arbeten som kräver hög precision.Petri Särkisaari
Mapitare Ltd
---------------------------


NYA EGENSKAPER!


 • Nödlokalisering (endast i Finland +358)

  Nu är det möjligt att skicka platsinformation till nödcentralen från programmet. Mata in ditt telefonnumner på inställningar så kan du välja " Nödlokalisering (112)" när du trycker på GPS knappen då GPS funktionen är på.


 • Sök med koordinater (WGS84). Du kan enkelt söka med geografiska koordinater (Inställningart -> Övrigt -> Sök med koordinater)

  Exempel på inmatningsmetoder (Revontuli köpcenter (27a), Rovaniemi, Finland):

  Lat/N/y

  66.502904 (decimalgrader)
  66 30,174 (grader, minuter och decimalminuter)
  66A30B10 (grader, minuter, sekunder)

  Lon/E/x

  25.723352 (decimalgrader)
  25°43.401 (grader, minuter och decimalminuter)
  25°43'24 (grader, minuter, sekunder)

  Obs!

  Skiljetecknet mellan grader, minuter och sekunder kan vara vilket tecken som helst, men inte en punkt eller ett kommatecken. Skiljetecknet för decimaler kan bara vara en punkt eller ett kommatecken.

  Lär dig att använda den inmatningsmetod som du lättast kommer ihåg och försäkra dig om att platsen är den rätta (t.ex. grader, minuter, sekunder och decimalsekunder; 66 30 10,6 ja 25 43 24,1).

 • På kartan visas nu även fastigheternas registernummer. Zoomar du närmare kan du se allt fler fastighetsnummer.


Sök plats
Sök egen plats
Skapa rutt, lägga till punkter och linjer
Spara spårs
GPS
Inställningar
Låsning av kartan, kompassvisning


 • Flytta kartan i önskad riktning med ett finger.

 • Använd två fingrar för att zooma in eller ut (pinch). Zoomar du in tillräckligt mycket, visas symbolernas förklaring (gäller inte stenar eller sävbestånd).

 • Genom att röra vid kartan visas koordinaterna.

 • Varje gång du rör vid kartan kopieras den aktuella platsens koordinater till klippbordet, på så sätt kan du enkelt bifoga dem till e-post eller textmeddelanden.

 • För att mäta avståndet mellan två punkter, peka samtidigt på båda punkterna.

 • Om du märker att något saknas, att något är felmärkt eller att något objekt är föråldrat eller har utgått kan du skicka respons till Lantmäteriverket direkt från din utrustning (Bara i Finland).

  Skicka respons (Fungerar bara i Finland): 

  1. Tryck och håll ett ögonblick på den plats på kartan som din respons gäller. Välj Kartrespons i dialogrutan.

  2. Klicka på pilen och välj responskategori och orsak samt beskriv platsen. Ge även dina kontaktuppgifter.

  3. Skicka eller ångra.
Om nätverkstäckning saknas då du ger respons, skickas den automatiskt så snart nätverksuppkoppling är tillgänglig.SÖK PLATS
  Sök adress och plats
   
SÖK EGEN PLATS


 • Sök sparad plats, rutt eller punkt. Du kan även skicka positionen till en annan person. Tryck och håll på önskad position i listan för egna platser tills programmet föreslår att positionen läggs som bilaga till en GPX-fil, förutsatt att mottagarens utrustning har stöd för GPX-filer.

 • Du kan även ta emot GPX-filer. Den emottagna GPX-filen hittar du i listan över egna platser.

Skicka GPX-filer till e-post: 

 1. Tryck på ikonen för egen plats. .

 2. Tryck ett ögonblick på den position i listan som du vill skicka.

 3. Välj bifoga till e-post, ange mottagare och skicka.

 

Mottagning av GPX-fil: 

 1. Klicka på e-postbilagan, som du fått (gmail) så kan du direkt spara filen i Mapitare applikationen.

 2. Den emottagna geodatan syns nu i listan för egna platser.


LÄGGA TILL PUNKTER OCH LINJER SAMT SKAPA RUTT


Ladda upp ruttinformationen innan användningen (Inställningar  -> Ladda -> Skapa rutt).


Lägga till punkt / linje: 

 1. Tryck för att aktivera ikonen (ändrar färg till rött).

 2. Ange den önskade platsen/ området på kartan. Du kan lägga in en bruten linje på kartan genom att trycka upprepade gånger.

 3. Då du har lagt in punkten/området på kartan, tryck och håll på ikonen tills en dialogruta visas som ber dig namnge platsen samt spara eller avbryta inmatningen.


  Skapa rutt: 
      
                
 1. Tryck för att aktivera ikonen (ändrar färg till rött) och ange först startpunkt och sedan destination på kartan. På kartan visas en blå linje som förbinder platserna.

 2. Då du trycker på den blå linjen visas en dialogruta som ber dig välja mellan kortaste, snabbaste eller rakaste rutten.

Lägg till rutt genom att använda platssökning:

 1. Tryck för att aktivera ikonen (ändrar färg till rött).

 2. Klicka på ikonen för platssökning   och skriv in önskad adress. Adressen visas på kartan.

 3. Skriv sedan in destinationsadressen i sökfältet för plats.

 4. Tryck på den blåa linjen som visas på kartan tills en dialogruta visas som ber dig välja mellan kort, snabb eller rak rutt.

 5. Då du har lagt in din rutt på kartan, tryck och håll på ikonen tills en dialogruta visas, som ber dig spara eller avbryta inmatningen av rutten.

Skapa rutt direkt från aktuell position till sökt plats (även egen plats):

 1. Tryck för att aktivera ikonen (ändrar färg till rött).

 2.  Slå sedan på GPS-enheten samt tryck  och håll på din egen position på kartan (blå cirkel) tills en blå POI punkt visas.

 3. Tryck på ikonen för Sök plats eller och sök upp destinationens adress (punkt).

 4.  Tryck på den blå linjen och välj sedan den kortaste, snabbaste eller raka rutten.

Dirigering direkt från din aktuella plats på kartan till den plats du trycker på (dynamiskt):

 1. Sätt på din GPS  och tryck länge på den plats på kartan dit du vill dirigeras.

 2.  Välj den rutt som passar bäst.

 3. Rutten visar resterande avstånd och tid. Programmet beräknar rutten igen om du avviker från den.

 4. Du kan när som helst ändra objekt genom att trycka länge på kartan igen.

 5. Observera att valet av dirigering är beroende av din egen GPS -plats.


Skapa rutt för båt- och fartygsleder:

 1. Välj Mapitare inställningar och även där inställningar. Ange data för farkosten (djupgående och höjd).

 2. Tryck för attaktivera ikonen (ändrar färg till rött) och ange på kartan först startpunkt och sedan destination. På kartan visas en blå linje som förbinder platserna.

 3. Då du trycker på den blå linjen visas en dialogruta, välj vattenled.

Du kan även skapa en rutt genom att direkt söka på hamnens namn.

Rutten läggs längs officiella farleder. Du kan ändå planera en rutt exempelvis från din egen strand eller från din startposition till en båtled.


Radera en sparad punkt/rutt från listan för egna platser: 

 1. Välj ikonen för Sök egen plats.

 2. Välj den rutt som du vill ta bort, tryck på den aktuella rutten och välj ”radera” i dialogrutan.

 3. Det sparade objektet raderas då du stänger av applikationen.


SPARA SPÅR

 

 1. Slå på GPS-enheten  (ikonen ändrar färg till blått) för att se din position på kartan.

 2. Tryck sedan på ikonen för spårregistrering för att aktivera den (ändrar färg till rött). Den tillryggalagda sträckan visas/sparas kontinuerligt på kartan.

 3. För att spara rutten; tryck och håll på ikonen tills en dialogruta visas som ber dig namnge det sparade spåret.

 4. Paus .
VIKTIGT ATT KÄNNA TILL:

 • Information om den tillryggalagda sträckans längd visas uppe i kanten på skärmen.

 • Information om den planerade ruttens längd visas uppe till vänster på skärmen.

 • Sparade punkter visas på kartan som små röda stjärnor.

 • I listan över egna sökningar visas även objektens koordinater och längder.

 • För att korrigera visningen kan du radera den senast inlagda punkten; tryck igen och håll på samma punkt


GPS


ej aktiv aktiv, ej låst aktiv, låst


 • Som förval visas aktuell position centrerad på skärmen. Centreringsfunktionen avbryts om du själv flyttar på kartan. Genom att trycka på GPS-ikonen återställer du centreringsfunktionen. Din position på kartan visas med en blå cirkel.

 • Om din position inte genast kan fastställas, syns meddelandet ”waiting for GPS data” på skärmen.

 • Positionsnoggrannheten anges med en ljusblå halvgenomskinlig ring, vilken omger positionscirkeln.


Positionering:

 1. För att bestämma den egna positionen, tryck på GPS-ikonen. Ikonen ändrar färg till blått, då positionsregistreringen är klar.

 2. För att avsluta positioneringen, tryck på GPS-ikonen och då den blir grön upphör positionsbestämningen. Detta sparar också på enhetens batteri.Nödlokalisering (endast i Finland +358, iPhone):

 1. Nu är det möjligt att skicka platsinformation till nödcentralen från programmet. Mata in ditt telefonnumner på inställningar så kan du välja " Nödlokalisering (112)" när du trycker på GPS knappen då GPS funktionen är på.LÅSNING AV KARTAN / KOMPASSVISNING


 • Kartans låsningsfunktion har tagits fram med tanke på rörligheten. Låset hindrar att lätt beröring eller beröring av misstag orsakar ändring av skala eller avbrott.

 • I det här läget kan du studera kartans innehåll, men varje gång som du upphör att flytta på kartan återgår programmet till den egna positionen.

 • Kartlåsningen har två färdlägen: Kartan mot norr och kompassvisning (kartan roteras enligt färdriktning).

Kartan mot norr:

 1. Slå på GPS-enheten  (ikonen ändrar färg till blått).

 2. Tryck en gång på lås-ikonen  (ikonen ändrar färg till rött), nu är kartan mot norr låst (skärmbilden roterar inte).

 3. Lås upp; tryck och håll på lås-ikonen (ikonen ändrar färg till grönt).


Kompassvisning:

 1. Slå på GPS-enheten  (ikonen ändrar färg till blått)

 2. Tryck på lås-ikonen  2 gånger för att låsa kompassvisningen. Kartan roteras enligt färdriktningen. Funktionen säkerställer att symbolerna visas korrekt och att texten vänds rätt då kartan roteras tillräckligt.

 3. Lås upp; tryck och håll på lås-ikonen (ikonen ändrar färg till grönt).Elektronisk kompass:

 • Då du står stilla, visar pilen i den riktning som du tittar.

 • Kom ihåg att kompassens funktion och tillförlitlighet kan variera avsevärt mellan olika produkter och tillverkare.

 • I rörelse fastställs pilens riktning med hjälp av de punkter man passerat, vilket är en betydligt säkra metod för att fastställa färdriktningen.


INSTÄLLNINGARAnpassning av Mapitare gör du under ikonen  för inställningar. Inställningarna omfattar följande: kartupplösning, stil, överföra punkter och rutter, ladda samt anvisningen.


Kartupplösning:


Uppmjukning

Om du har en kraftfull utrustning kan du med en mjukare upplösning få en vy med högre kvalitet.

Områdestäckning

Om du väljer områdestäckning ser du naturreservat och skyddsområden på kartan.

Fastighetsgränser

Om du har informationen för fastighetsgränserna, kan du aktivera eller avaktivera dem här.

Åkerregister

Om du har informationen för åkerregistret, kan du aktivera eller avaktivera dem här.
Kartans stil:


Förvalt värde

Avsedd för användning i terräng, framhäver kartelement som visar terrängformationer.

Natt

Avsedd för användning i mörker/i skymning. Bländar inte användaren.

Stad

Avsedd för användning i tätorter. I den här vyn framhävs inte naturformationer på bekostnad av stadsstrukturer, men det oaktat kan man se dem. Framhäver speciellt vägar och stigar.

Sjö

Imiterar stilen för de tryckta sjökorten.


Textstorlek:


Du kan välja mellan stor eller mycket stor text.
Ladda:

 • Kom ihåg att förutom terrängkartan även ladda sjökortet, om du köpte sjö+terräng programmet!


 • Du kan själv besluta om du laddar och sparar kartorna i enhetens eget minne eller på ett minneskort. Då du börjar nedladdningen visas en dialogruta där du kan välja vilket minne du vill använda.
 • Du har rätt att för samma pris spara programmet på flera enheter, förutsatt att enheterna är registrerade med samma signum. Du kan kontrollera kontot för din enhet: Inställningar -> Konton -> Google. Du behöver även det lösenord som du använde vid registreringen.


Övrigt:


Här hittas färdriktninsvektorns längd (endast sjö+terräng programmet), för över punkter och rutter samt anvisningen till programmet.


Färdriktningsvektorns längd:

Fungerar i sjöprogrammet i låst läge. Visar var du kommer att befinna dig efter vald tid, med aktuell hastighet och riktning.


För över punkter och rutter:

Programmet sparar en GPX-fil för alla egna platser och rutter. Med hjälp av den här funktionen kan du spara de egna punkterna och rutterna i en GPX-fil och informationen kan sedan föras över till en annan enhet, t.ex. som e-post bilaga.

Du hittar de sparade filerna i din enhets Mapitare mapp.

 

  PROGRAM- OCH MATERIALUPPDATERINGAR

 

Uppdatering av programmet:

 1. Playstore.

 2. Egna applikationer och spel.

 3. Uppdatera (om uppdateringar finns).

Uppdatering av kartor:

 1. Mapitare programmet.

 2. Inställningar .

 3. Ladda.

 4. Välj material och kontrollera om det finns uppdateringar.

 5. Uppdatera (om uppdateringar finns att tillgå) genom att röra vid skärmen, varvid en dialogruta visas, välj uppdatera eller radera.

 

--------------------------------------------------------------------------------

Vi önskar dig goda erfarenheter, trygg resa och väl utförda arbetsuppgifter var du än rör dig i Finland eller i Swerige!