Vi samlar eller registrerar ingen information om våra användare!

DATASKYDDSBESKRIVNING:

Mapitare Ltd samlar in, lagrar och använder dina personuppgifter som registeransvarig i samband med och för att erbjuda och utveckla Mapitare produkter, mobilapplikationer, tjänster och nätsidor (tillsammans "Tjänster") i enlighet med denna dataskyddsbeskrivning ("Dataskyddsbeskrivning").

Om du har frågor eller vill ha ytterligare information om Dataskyddsbeskrivningen eller om den registrerades rättigheter kan du kontakta oss på adressen info@mapitare.fi eller på adressen Mapitare, Dataskydd, Hirvaskatu 14, 96190 ROVANIEMI, Finland.

Denna Dataskyddsbeskrivning gäller samtliga Mapitare Tjänster. Mapitare förbehåller sig rätten att ändra Dataskyddsbeskrivningen. Genom att fortsätta använda Tjänsterna godkänner du ändringarna i Dataskyddsbeskrivningen.

1. Hur vi samlar in dina uppgifter

Mapitare mobilapplikationer samlar inte dina personliga uppgifter.

Du utlämnar personuppgifter till Mapitare bara när du personligt kontaktar oss per e-post eller telefon. I denna situationen raderar vi den personliga informationen efter tekniskt stöd eller motsvarandet kommunikationsbehov har upphörts.

2. Platsinformation

Mapitare mobilspplikationerna är baserad på noggrann platsinforamtion från GPS-signaler men applikationerna samlar inte dina personliga uppgifter utanför applikationen i din apparat.

3. Utlämnande och översändande av personuppgifter

Personuppgifter kan inte utlämnas åt tredje parter.

ANVÄNDARVILKOR:

Mapitare garanterar ej felfri användning av applikationernas utförande eller för skador som kan åstadskomma då man använder produkten. Mapitare gör sitt bästa för att hålla informationen i applikationerna så pålitliga som möjligt. Om du hittar ett fel, vänligen kontakta oss.

Ej för navigation. Finlands Trafikverk har ej kontrollerat produktens information och tar inget ansvar för tillverkningen eller av förändringar som skett efter tillverkningen.

Det finns ingen garanti på att denna produkt håller sig till regler som gäller allmänna navigationprodukters nationella eller internationella bestämmelser.

PUBLICERINGSRÄTT:

Terrängkarta
©Maanmittauslaitos, CC BY 4.0
©Lantmäteriet, CC BY 4.0
©Kartverket, CC BY 4.0

Vägdata (rutt och address)
©Liikennevirasto, CC BY 4.0
©Trafikverket, CC BY 4.0
©Kartverket, CC BY 4.0

Adress data
©Väestörekisterikeskus, CC BY 4.0
©Trafikverket, CC BY 4.0
©Kartverket, CC BY 4.0

Fastighetsregisterkarta
©Finland Lantmäteriet, CC BY 4.0

Basskiftesregistretkarta
©Finland Landsbygdsverket, CC BY 4.0

OpenStreetMap
©OpenStreetMap contributors
©Creative Commons, CC BY-SA

Andra data
©Forststyrelsen
©SYKE
©LIPAS

Sjökarta
©Sjöfartsverket licence No. 1604/07/07.03.01/2015
©Sverige Sjöfartsverket licence No. 18-02843